ติวคณิตสสวทป.6 ข้อ 12

สสวท

ข้อใดต่อไปนี้คือ ผลบวกของจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 50 แต่น้อยกว่า 100

  1. 730
  2. 732
  3. 735
  4. 737

เฉลยคณิตสสวท ป.6

Dekteen.com