สารบัญ สรุปหลักภาษาไทย

เรื่อง สระ
จะพูดเกี่ยวกับ สระในภาษาไทย มีทั้งหมดกี่ตัว มีกี่รูป ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาภาษาไทยเลยก็ว่าได้
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง พยัญชนะ
จะพูดเกี่ยวกับ พยัญชนะไทยทั้งหมด 44 ตัว และ เสียงของพยัญชนะไทย
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กก และ แม่กน
เนื้อหาจะเกี่ยวกับ คำที่สะกด ด้วยแม่ ก กา แม่กก แม่กน เป็นอย่างไรวิธีการสังเกตุ ความแตกต่าง
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กบ แม่กด แม่กง
เนื้อหาจะเกี่ยวกับ คำที่สะกด ด้วยแม่กบ แม่กด แม่กง เป็นอย่างไรวิธีการสังเกตุ ความแตกต่าง
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กม แม่เกย แม่เกอว
เนื้อหาจะเกี่ยวกับ คำที่สะกด ด้วยแม่กม แม่เกย แม่เกอว เป็นอย่างไรวิธีการสังเกตุ ความแตกต่าง
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง พยางค์และคำ
ความแตกต่างระหว่างพยางค์ และ คำ ดูและเปรียบเทียบตัวอย่างว่าแตกต่างกันอย่างไร
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง คำประสม
คำประสมเป็นอย่างไร เมื่อเรียนเรื่องพยางค์ไปแล้ว มาดูเรื่องคำประสม เพื่อสร้างคำให้เกิดขึ้นมาใหม่
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง คำซ้อน
คำซ้อน จะสังเกตอย่างไร แล้วมีประโยชน์อย่างไรในภาษาไทย เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำไหนคือคำซ้อน
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง คำควบกล้ำ
คำควบกล้ำมีกี่แบบ แตกต่างจากอักษรนำอย่างไรมาดูวิธีการสังเกตจุดแตกต่าง
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง อักษรนำ
อักษรนำ มีกี่แบบ แตกต่างจากคำควบกล้ำอย่างไร แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคำไหนคืออักษรนำ คำไหนคือคำควบ
กล้ำ
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
คำพ้องรูปพ้องเสียง แตกต่างกันอย่างไร แล้วจะรุ้ได้อย่างไร มาดูตัวอย่างกัน แถมให้คำพ้องความ เป็นอย่างไรมาดูให้ชัดเจนกันไปเลย
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง วรรณยุกต์
วรรณยุกต์ไทยมีกี่แบบ สามารถผันได้อย่างไร รูปวรรณยุกต์ กับเสียงวรรณยุกต์เหมือนหรือแตกต่างกัน
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง อักษรสูง
อักษรสูงจะดูอย่างไร มีวิธีการจำอย่างไร สามารถผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง กี่รูป
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง อักษรกลาง
อักษรกลางจะดูอย่างไร มีวิธีการจำอย่างไร สามารถผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง กี่รูป
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง อักษรต่ำ
อักษรต่ำจะดูอย่างไร มีวิธีการจำอย่างไร สามารถผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง กี่รูป
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง อักษรคู่
อักษรคู่ เกี่ยวข้องอย่างไรกับอักษรต่ำ มาเพื่ออะไร มีกี่รูปกี่แบบ จะทำอย่างไร
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง อักษรเดี่ยว
อักษรเดี่ยว เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับอักษรคู่ สามารถผันได้กี่รูป กี่เสียง
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง คำเป็น คำตาย
คำเป็นคำตาย เป็นอย่างไร จะจำได้อย่างไร มีวิธีการดูอย่างไร
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง ความหมายของคำ
ความหมายของคำ ความหมายตรง ความหมายแฝง จะรู้จะดูอย่างไร ตัวอย่างความหมายแฝง
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง ชนิดของคำนาม
คำนามมีกี่แบบ คำนามคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำไหนคือคำนาม
http://www.dekteen.com/…

เรื่อง คำสรรพนาม

เรื่อง คำกริยา

เรื่อง คำวิเศษ

เรื่อง คำบุพบท

เรื่อง คำสันธาน

เรื่อง คำอุทาน

Dekteen.com