เกี่ยวกับเว็บไซต์ Dekteen.com

เว็บไซต์ Dekteen.com

มีเป้าหมายหลักในการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆทุกคน เพื่อให้การเรียนของเด็กทุกคน สนุก และ ง่าย การเรียนรู้ไม่ได้เรียนแต่ในห้องเรียน ดังนั้น Dekteen.com จึงช่วยสร้างและสนับสนุนการเรียนให้กับน้องๆ โดยจะเน้น ที่วิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ ซึ่งในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน

ถือกำเนินขึ้นเมื่อ : วันที่ 12 มิถุนายน 2556 โดยถือเอาบทความเรื่องแรกเป็นหลัก

จดทะเบียนเมื่อ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

 

Dekteen.com