วันนี้พี่เพชรเอาข้อสอบคณิตเรื่องเศษส่วนจำนวน 5 ข้อมาฝาก […]