ครั้งนี้พี่เพชรมาทำคลิปทบทวนการ บวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม น […]